SBTi

[Placeholder]

SBTi står for Science Based Tagets-initiativet og er en global indsats, der hjælper virksomheder med at sætte ambitiøse og bindende mål for at reducere deres CO2-udledninger.

LCA – Livscyklusvurderinger

Om LCA-analyser

LCA står for Life Cycle Assessment og er en metode til at vurdere, hvilke miljø- og klimapåvirkninger, der er knyttet til et produkt eller en service.

Scope 1, 2 og 3

[Placeholder]

Scope 1, 2 og 3 er den mest gængse metode til at beregne og rapportere om virksomhedernes CO2-udledninger. Metoden hører under GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocal)

Hvad er CSDD?

[Placeholder]

CSDD er et direktiv (som pt. er under forhandling hos EU) som kræver, at større virksomheder skal forpligte sig til at udføre såkaldte ’due diligence-processer’ for at sikre, at deres aktiviteter ikke har negative indvirkninger på miljøet og menneskerettigheder.

Hvad er ESG?

[Placeholder]

ESG står for Environmental, Social og Governance, og er et redskab til, hvordan virksomheder kan sikre en ansvarlig og bæredygtig drift ved at tage hensyn til miljømæssige (E), sociale forhold (S) samt god selskabsledelse (G) i deres daglige arbejde.

EU’s taksonomi

[Placeholder]

EU’s taksonomi er et sæt fælles regler for, hvad der kan betegnes som værende miljømæssigt bæredygtigt på tværs af EU.

Hvad er CSRD?

[Placeholder]

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive eller på dansk: EU’s rapportering om bæredygtighed.

FN’s Verdensmål

[Placeholder]

FN’s verdensmål, også kendt som SDG’erne, er 17 mål, der tilsammen udgør FN og medlemslandenes fælles udviklingsstrategi fra 2015 frem til 2030