Viden / Artikel

Hvad er ESG?

23/11/2023

Skrevet af: Dennis

ESG står for Environmental, Social og Governance, og er et redskab til, hvordan virksomheder kan sikre en ansvarlig og bæredygtig drift ved at tage hensyn til miljømæssige (E), sociale forhold (S) samt god selskabsledelse (G) i deres daglige arbejde.

Definitioner:

Environmental (det miljømæssige aspekt) handler om at reducere den negative indvirkning på miljøet. Det indebærer f.eks. at mindske CO2-udledning, spare på energi og vandforbrug, reducere affald og fremme bæredygtige produktionsmetoder.

Social (sociale forhold) handler om at tage hensyn til mennesker og samfundet. Det inkluderer at sikre ordentlige arbejdsforhold, fremme mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen, støtte lokalsamfundet samt sikre en etisk forsyningskæde og respektere menneskerettigheder.

Governance (god selskabsledelse) handler om god ledelse og ansvarlig virksomhedsstyring. Det omfatter at have klare etiske retningslinjer, effektiv bestyrelsespraksis, gennemsigtig rapportering og at sikre en ansvarlig brug af virksomhedens ressourcer.

At vælge de rigtige verdensmål er en vigtig proces for alle virksomhedsejere for at sikre, at din virksomhed finder den bedste tilgang til bæredygtig udvikling. Hvordan du vælger de relevante verdensmål til netop din virksomhed kan du læse mere om her

Samlet set er ESG mere specifikt rettet mod finansielle interessenter, mens CSR ofte omfatter bredere socialt ansvar

Hvad er forskellen mellem ESG og CSR?

ESG er mere specifikt og fokuserer på de tre hovedområder beskrevet ovenfor, som konkret kan påvirke virksomhedens præstation og langsigtede bæredygtighed.

CSR har et bredere perspektiv og retter sig mod virksomhedens overordnede samfundsansvar som helhed, herunder medarbejdere, lokalsamfund, etik og miljømæssige forpligtelser.

Lidt forenklet kan man sige, at der er forskel på målgruppen: Hvor man ved CSR har fokus på at vise over for nærmeste interessenter at man frivilligt tager samfundsansvar, handler ESG om at vise en interessent gruppe, af f.eks. investorer, at man prioriterer den bæredygtige strategi på længere sigt.

Samlet set er ESG mere specifikt rettet mod finansielle interessenter, mens CSR ofte omfatter bredere socialt ansvar.

Virksomheder kan vælge at integrere både ESG og CSR i deres overordnede bæredygtighedsstrategier afhængigt af deres mål og interessenters forventninger.

Start jeres transformation idag

Skal vi samarbejde?

Book et uformelt møde med Dennis Thaagaard og få svar på dine spørgsmål