Tag næste skridt i din bæredygtige omstilling sammen med os

En enkel måde at arbejde med bæredygtighed

Vi hjælper virksomheder med at udvikle og implementere den optimale måde at arbejde med CSR, ESG og bæredygtighed på.

I Sustainor arbejder vi pragmatisk og med profit for øje. Vores filosofi er, at virksomheder eksisterer for at tjene penge, og at det skal være rentabelt at være bæredygtig.

Konsulentydelser

I Sustainor rådgiver vi dig om, hvordan du optimerer din bundlinje og vinder markedsandele via implementering af ESG. Vi sørger for, at din virksomhed lever op til nuværende og kommende ESG-krav.

IT-platform

Vores brugervenlige IT-system Sustainor Backbone giver dig og dine ansatte mulighed for selv at kunne indsamle og rapportere om virksomhedens ESG-data på en nem, overskuelig og prisbevidst måde.

Facilitering

Vi faciliterer og leder din virksomhed trygt gennem en bæredygtig transformation, så du og dine medarbejdere er klædt på til at tage aktiv del i jeres bæredygtige omstilling.

Ydelser med fokus
dataindsamling

[Placeholder]

IT system – Sustainor Backbone

Med de nye ESG-krav til dokumentation og dataindsamling er det (heldigvis!) snart slut med at samle ESG-data i et stort Excel-ark. Derfor har vi udviklet vores egen ESG IT-platform (Sustainor Backbone), som på en enkel, og oftest automatisk måde, opsamler alle relevante ESG-data – både fra din virksomhed, dine kunder og dine leverandører. Som nogle af de eneste tilbyder vi en pakkeløsning af både IT system og konsulentydelser, så du enkelt og ikke for dyrt kan optimere din brug af ESG og bæredygtighed. Et IT-system med en menneskelig hånd i ryggen.

[Placeholder]

CSRD compliance

Som stor virksomhed eller leverandør til de store virksomheder bliver du snart underlagt nogle ret voldsomme ESG-krav fra EU’s side. Det sker gennem EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som fundamentalt er ved at ændre på virksomheders ESG-rapportering.

For at sikre at du lever op til lovkravene – og dine store kunders krav – gennemfører vi en dobbelt væsentlighedsanalyse (DMA), og vi finder de ESG-områder, hvor din virksomhed skal finde tal og dokumentation. Vi laver ofte også en gap-analyse – en analyse, hvor vi kortlægger de ESG-områder, hvor du endnu ikke er i mål, og herudfra kan vi lave en prioriteret ESG-handlingsplan til din virksomhed.

Ydelser med
fokus på ESG

[Placeholder]

ESG-fundament

For at optimere din indtjening ved at bruge bæredygtighed korrekt starter vi oftest med at bygge et ESG-fundament. Vi analyserer din virksomhed og din omverden, og vi finder ud af, hvor der er krav og ønsker, som din virksomhed skal tage højde for – og hvor der er penge at tjene.

Så bygger vi en ESG-strategi op, finder de relevante FN’s Verdensmål, og laver en prioriteret ESG-programplan for de kommende år, så du hele tiden ved, hvad der skal laves i hvilken rækkefølge – og hvorfor.

[Placeholder]

ESG KPI-indsamling

Det helt store fokus er nu på tal og dokumentation af ESG. 
Vi tager udgangspunkt i lovgivningen samt dine kunders, ejeres og bankers krav til ESG-afrapportering (blandt andre). Herudfra laver vi en prioriteret liste af de relevante ESG-nøgletal (KPI’er), som skal indsamles. Vi hjælper dig med at strukturere data og sørger for, at alt data bliver indsamlet på den korrekte måde fra alle dele af din organisation.

[Placeholder]

ESG Datamanualer

Som en del af CSRD-kravene skal din virksomhed udforme datamanualer for hver eneste ESG-nøgletal. Du skal altså kunne dokumentere, at alle data er korrekte og valide. Og du skal holde styr på, hvem der kommer med data, hvem der har adgang til at ændre dem, hvilke interne kontroller der gennemføres m.v. Vi udvikler og vedligeholder disse ESG-datamanualer, så du både overholder de nye lovkrav og så du får en sikkerhed for, at dine data er korrekte.

[Placeholder]

ESG Årsrapporter

Hvert år skal virksomheder nu afrapportere deres ESG-arbejde til f.eks. ejere, banker, kunder og revisorer. Vi hjælper virksomheder med disse rapporteringer. Og ofte udarbejder vi deciderede ESG-årsrapporter, der samler dokumentation fra det forgangne år, og som i magasinstil kan bruges til at brande din virksomhed.

Ydelser med
fokus på klimaet

[Placeholder]

CBAM

EU har indført en ny importtold på særligt klimaforurenende produkter. Det betyder, at der løbende skal indsendes en ret detaljeret rapportering på disse produkter til EU. Vores klimaafdeling kan håndtere hele dette administrative og analytiske arbejde for din virksomhed.

[Placeholder]

Klima - Scope 1+2+3

Den nye ESG-lovgivning, samt de fleste større kunder, kræver, at du har styr på din virksomheds udledning af klimagasser (kaldet scope 1+2). Du vil ofte også møde krav om et estimat af hele din værdikædes udledning (scope 3). Vi indsamler de relevante forbrugsdata, udregner klimaemissionerne ud fra internationalt anerkendte databaser samt udfærdiger klimarapporter, som du kan bruge som dokumentation i din markedsføring.

[Placeholder]

Klima – LCA

I en del brancher ser vi krav om, at den enkelte vare eller serviceydelse skal have angivet, hvor stort klimaaftryk, den medfører. Dette bliver snart bredt ud til alle brancher. Vi hjælper med at mappe dine produkter i et product information management (PIM system), hvor vi danner et hierarki af elementer og delelementer og dokumenterer vægt, materialetype og klimaaftryk. 

Ud fra internationale anerkendte klimadatabaser udregner vi hvert produkts klimaaftryk, og vi udformer en klimarapport for hvert produkt, som du kan anvende i din markedsføring.

[Placeholder]

Afskovningsdirektiv

Alle, der producerer eller importerer varer, som kan forbindes med skovrydning, bliver nu underlagt nye strenge krav til dokumentation af oprindelsessted af hvert enkelt produktelement. Det drejer sig f.eks. om træ, papir, oksekød, soja, palmeolie, kaffe og kakao.

Vi hjælper bl.a. gennem vores AI-baserede system med at afdække, hvor varerne stammer fra, og vi indhenter derefter de relevante data fra leverandører og deres leverandører. På denne måde kan du leve op til lovens krav og bruge denne nye gennemsigtighed som en del af din markedsføring.

Ydelser med fokus
positionering

[Placeholder]

ecovadis

Hvis du ønsker at promovere dit arbejde med bæredygtighed, så kan et medlemskab af ecovadis være en relevant mulighed for dig. Ecovadis er en international organisation, der måler en virksomheds niveau af ESG og bæredygtighed. Ofte vil større kunder også stille krav til leverandører om at blive medlem af ecovadis. Vi kan sørge for at indsamle de relevante data samt indberette til ecovadis på dine vegne.

Og vi kan hjælpe med at finde de lavthængende frugter, så du løbende får en højere ecovadis-score – og dermed bliver mere attraktiv og konkurrencedygtig som virksomhed.

[Placeholder]

Certificeringer

Det kan være en rigtig god ide at blive certificeret indenfor bæredygtighed, hvis du gerne vil være konkurrencedygtig og brande din virksomhed som samfundsansvarlig. Vi kan hjælpe med en række af certificeringer. Det kan f.eks. være Green Key til hotel- og restaurationsbranchen. Eller Green Attraction til forlystelsesparker, museer mv. Til de meget ESG-ambitiøse virksomheder kan en BCorp-certificering også være relevant.

[Placeholder]

Science Based Targets initiative (SBTi)

Flere og flere virksomheder tilmelder sig den globale meget ambitiøse og anerkendte organisation Science Based Targets initiative (SBTi). Dermed kan de brande sig som en del af klimaløsningen. Det kræver dog, at man lever op til en del konkrete nedskæringer i udledning af klimapasser. Oftest ser vi, at deres leverandører bliver bedt om at melde sig ind i SBTi. 
Vi hjælper med at lave det nødvendige beslutningsgrundlag for en indmeldelse. Vi sørger for den konkrete indmeldelse i SBTi, og vi gennemfører de konkrete beregninger af klimadata, og anbefaler prioriterede forbedringer, så vi altid tager de rigtige og billigste først.

Ydelser med fokus
supply chain

[Placeholder]

Leverandørstyring

De fleste af dine ESG-risici finder du ofte blandt dine leverandører. Derfor giver det god mening at have styr på dine leverandørers bæredygtighed. Den nye ESG-lovgivning lægger meget stor vægt på leverandørerne. Derfor har vi stort fokus på at få styr på leverandørerne ved f.eks. at udarbejde såkaldte Supplier Codes of Conduct: risikostyring, auditplaner, og forbedringsaftaler med leverandørerne. Vi hjælper også med at indsamle alle relevante data fra dine leverandører – og deres virksomhed og om de produkter de sælger til dig.

[Placeholder]

Emballage

Der er kommet meget fokus på emballage. Både for at forbedre bæredygtigheden ved f.eks. at udfase fossilt plast, og for at kunne dokumentere indhold og klimaaftryk af emballagen. Vi hjælper med at afdække indholdet i emballagen og udregner klimabelastninger. På den måde kan vi sørge for, at I overholder de nye krav fra det Udvidede producentansvar for emballage.

[Placeholder]

Materialeflow

Der er meget fokus på den cirkulære økonomi, hvor målet er at anvende så få ny ressourcer som muligt og forurene så lidt som muligt. Vi starter oftest med at dokumentere dit materialeflow fra leverandørerne, vi ser på, hvad der foregår i din virksomhed, samt hvilke materialer der indgår i produkter, og hvad der ryger ud som affald. Dette er grundlaget for, at vi senere kan foreslå prioriterede forbedringer af materialeforbruget, som kan opfylde de kommende lovkrav samt tilfredsstille dine kunder.

Start jeres transformation idag

Skal vi samarbejde om jeres næste skridt?

Book et et uformelt og gratis møde med grundlægger Dennis Thaagaard her og få svar på dine spørgsmål