Viden / Artikel

Hvad er Corporate Social Responsibility?

23/11/2023

Skrevet af: Dennis

Forkortelsen CSR står for Corporate Social Responsibility og oversættes oftest til virksomheders samfundsansvar. Begrebet omhandler de etiske, sociale og miljømæssige forhold i virksomhedens forretningsaktiviteter.

Sustainor definerer CSR som: “virksomheders anvendelse af bæredygtighed til at styrke virksomhedens eget formål.”

… a corporation’s initiatives to assess and take responsibility for the company’s effects on environmental and social wellbeing.

Integreret i kerneaktiviteter

Samfundsansvar er ikke blot at donere et beløb til en god sag en gang om året. Det var faktisk sådan begrebet opstod, og denne måde at forstå CSR på, kaldes i dag ofte for CSR 1.0.

Den moderne fortolkning af CSR (eller CSR 2.0 som den også kaldes) er at integrere samfundsansvar i alle virksomhedens kerneaktiviteter, så den på den ene side minimerer sin negative påvirkning på verden så meget som muligt. Og på den anden side også maksimerer den positive påvirkning af verdenen så meget som muligt. CSR skal således ses som en strategisk værktøjskasse, som hver enkelt virksomhed skal anvende individuelt.

Placeholder billede for blogs

…virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet.

CSR styrker den økonomiske bundlinje

Sustainor mener, at virksomheder er sat i verden for at opfylde et formål – hvilket som oftest er at tjene så mange penge som muligt. CSR er et formidabelt redskab til at optimere hver enkelt virksomheds økonomiske bundlinje.

Det er meget forskelligt fra branche til branche, og fra virksomhed til virksomhed, hvad der reelt kan betale sig at arbejde med indenfor CSR.

Meget ofte starter de fleste virksomheder med at se på muligheden for at minimere omkostningerne ved at tage et samfundsansvar – dvs. at arbejde med CSR. Dette kunne være via energioptimeringer, minimering af spild og ressourceforbrug, samt via forbedringer i de ansattes motivation og passion for at arbejde hårdt og længe for virksomheden.

Herefter er det normalt at virksomheden afdækker sine risici via CSR. Det kunne være risikoen for at miste sine bedste kunder ved ikke at leve op til deres krav om bæredygtighed. Eller risikoen ved at havne i dårlig presseomtale på de sociale medier fordi en leverandør har brugt børnearbejde. Eller risikoen for at miste sine bedste medarbejdere fordi virksomheden ikke lever op til de gængse etiske krav i samfundet.

Endelig er der flere og flere virksomheder, der anvender CSR og samfundsansvar til at differentiere sig selv overfor direkte kunder, slutbrugerne, potentielle medarbejdere eller potentielle investorer. Alle disse grupper tiltrækkes (i forskellig grad) af en stærk CSR profil – og det ved de fremsynede virksomheder udmærket.

Start jeres transformation idag

Her indsættes CTA for hvorfor brugeren skal booke et møde

Kort beskrivelse af mødets fordele. Er det gratis, nemt, online osv. - skriv max 3 linjer som angivet lige her