Viden / Artikel

Hvad er CSRD?

23/11/2023

Skrevet af: Dennis

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive eller på dansk: EU’s rapportering om bæredygtighed. Det er en EU-lovgivning, som har til formål at gøre virksomheder mere ansvarlige og gennemsigtige med hensyn til deres miljømæssige ansvar. Det erstatter de nuværende EU-krav om samfundsansvar, som er en del af årsregnskabsloven.

Målet med CSRD er at give investorer, forbrugere, medarbejdere og offentligheden mere information om, hvordan virksomheder agerer på bæredygtighedsområdet.

Om CSRD

CSRD-direktivet kræver, at større virksomheder i detaljeret grad offentliggør deres bæredygtighedsdata- og rapportering. Herunder oplysninger om, hvordan virksomheden påvirker miljøet, tager sig af deres medarbejdere, og hvordan virksomheden arbejder med menneskerettigheder og anti-korruption.

Målet med CSRD er at give investorer, forbrugere, medarbejdere og offentligheden mere information om, hvordan virksomheder agerer på bæredygtighedsområdet. Det skaber større gennemsigtighed, ansvarlighed og incitament til at tage hensyn til bæredygtighedsaspekter i virksomhederne.

Hvem er omfattet af CSRD?

For børsnoterede virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering, træder CSRD i kraft fra det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2024.

For store virksomheder (der opfylder to ud af tre kriterier i forhold til en omsætning på mere end 40 mio. euro og antal ansatte på mere end 250 ansatte træder reglerne i kraft i det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2025.

Børsnoterede SMV’er bliver omfattet i det regnskabsår, der begynder 1. januar 2026.

Start jeres transformation idag

Her indsættes CTA for hvorfor brugeren skal booke et møde

Kort beskrivelse af mødets fordele. Er det gratis, nemt, online osv. - skriv max 3 linjer som angivet lige her