Viden / Artikel

LCA – Livscyklusvurderinger

21/02/2024

Skrevet af: Dennis

LCA står for Life Cycle Assessment og er en metode til at vurdere, hvilke miljø- og klimapåvirkninger, der er knyttet til et produkt eller en service.

Generelt kan LCA-analyser udføres for næsten enhver type produkt eller aktivitet, hvor man ønsker at forstå og reducere den miljømæssige påvirkning i hele livscyklen.

LCA - kort fortalt

I en LCA-analyse kigger man på hele eller dele af produktets eller servicens livscyklus – ofte fra vugge til grav. Herunder udvinding af råmateriale til bortskaffelse af produkter. 

Værktøjet bruges til at identificere de væsentligste påvirkninger i et produkts livscyklus og dermed give et overblik over, hvor man kan sætte ind for at minimere miljøpåvirkningen.

Giver det eksempelvis mest mening for en virksomhed at genanvende eller forbrænde virksomhedens affaldsfraktioner? Her vil man kunne gøre brug af en LCA-analyse.

Generelt kan LCA-analyser udføres for næsten enhver type produkt eller aktivitet, hvor man ønsker at forstå og reducere påvirkningen i produktets livscyklus.

Livscyklusvurderinger findes i flere varianter med forskellige grader af omfang og detaljer. De fleste livscyklusvurderinger tager udgangspunkt i de internationale LCA-standarder ISO 14040 og ISO 14044, som indeholder de grundlæggende retningslinjer for LCA.

Start jeres transformation idag

Mangler du hjælp til næste skridt?

Vi er eksperter i ESG-lovgivning og kommende lovkrav, og vi står klar til en uformel snak om dine udfordringer