Viden / Artikel

EU’s taksonomi

27/11/2023

Skrevet af: Dennis

EU’s taksonomi er et sæt fælles regler for, hvad der kan betegnes som værende miljømæssigt bæredygtigt på tværs af EU.

Taksonomien har til formål at skabe klarhed og gennemsigtighed om, hvilke økonomiske aktiviteter der er bæredygtige

Integreret i kerneaktiviteter

Formålet med taksonomien er at definere, hvilke økonomiske aktiviteter, der kan betragtes som bæredygtige og dermed bidrage til EU’s overordnede mål om at sikre klimaneutralitet og fremme en grøn og bæredygtig økonomi i hele EU.

Taksonomien opstiller tekniske kriterier for en lang række sektorers arbejde med bæredygtighed. De tekniske kriterier omfatter:

  • Modvirkning af klimaforandringer
  • Tilpasning til klimaforandringer
  • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand og havressourcer
  • Omstilling til en cirkulær økonomi
  • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Taksonomien har til formål at skabe klarhed og gennemsigtighed om, hvilke økonomiske aktiviteter der er bæredygtige og dermed hjælpe investorer, virksomheder og forbrugere med at træffe mere informerede beslutninger og fremme investeringer i grønne og bæredygtige projekter.

Der er på nuværende tidspunkt fastsat tekniske kriterier for de to første miljømål, der handler om klimaforebyggelse og klimatilpasning. De tekniske screeningskriterier adresserer de sektorer i EU, der i dag står for ca. 80 procent af EU’s CO2-udledninger.

EU’s taksonomi er en dynamisk ramme, som bliver opdateret løbende for at afspejle både den videnskabelige og teknologiske udvikling.

Start jeres transformation idag

Skal vi samarbejde om din virksomhed?

Book et uformelt møde med grundlægger Dennis Thaagaard