Viden / Presse

Kender du dine kunders ESG ambitioner?

2023 er året, hvor alle landets B2B-virksomheder bør spørge ind til deres kunders ESG-ambitioner – ellers er der stor risiko for, at de selv bliver ramt på bundlinjen allerede om få år.

(Kronikken er bragt i Finans, juni 2023)

Kender du dine kunders ESG-ambitioner?

En tsunami af grønne krav er på vej fra EU til landets store virksomheder – og via dem til de mange mindre B2B leverandører. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at B2B-virksomhederne kender deres kunders ambitioner på ESG-området, fordi disse krav meget snart kommer til at have en direkte indvirkning på dem.

De største virksomheder kommer som en naturlig konsekvens af de nye EU-krav til at efterspørge, at deres leverandører kan rapportere de relevante ESG-data, og senere også et godt niveau i impact, så de selv fremstår konkurrencedygtige.

Og de virksomheder, som ikke kan sende den data, kommer til at blive hårdt ramt– og med stor sandsynlighed valgt fra, fordi deres kunder i stedet vil vælge andre leverandører, der kan fremvise alle krævede ESG-data.

De store EU-direktiver, der er på vej, bliver ikke blot implementeret forskelligt fra land til land, men også fra virksomhed til virksomhed. Derfor er det ekstra vigtigt, at B2B-virksomhederne her i 2023 er i meget tæt dialog med deres kunder om, hvilke ESG-krav kunderne kommer til at stille deres leverandører de kommende år. Og i hvilken rækkefølge. Og med hvilket ambitionsniveau.

Mange kunder vil ikke blot vil være compliant med de nye lovkrav, men vil bruge deres ESG-indsatser som branding og dermed bruge dette aktivt til at differentiere og positionere sig fra konkurrenterne.

At være compliant med lovkravene kan sammenlignes med at nå til basecampen i bjergbestigning. Det er her alle skal op. Alle konkurrenterne. Det er herefter kun de stærkeste og bedste, der fortsætter op ad bjerget – dvs. i overført betydning dem, der herefter bruger ESG til at brande sig og skille sig positivt ud.

Derfor bliver leverandørerne nødt til at følge med i, hvilke krav deres kunder kommer til at stille. At følge med betyder i denne sammenhæng, at der ofte både gøres mere end lovkravene kræver, og at tiltag implementeres før lovkravenes deadlines.

Fordi lovkravene er så store, omfattende og nye, så tror jeg, vi kommer til at se, at mange virksomheder vil have problemer med at nå længere end til basecampen.

Derfor er der en historisk stor mulighed for at kapre markedsandele de kommende år, da båden kommer til at rokke voldsomt i det begyndende EU-ESG-stormvejr.

Start jeres transformation idag

Skal vi samarbejde?

Book et gratis møde med Dennis Thaagaard og få hurtig afklaring på, hvad dit næste skridt skal være