Viden / Presse

AI udkonkurrerer om få år størstedelen af ESG-konsulenterne – og det er en fantastisk udvikling!

Alle virksomheder vil snart kunne bruge kunstig intelligens eller AI-teknologi til at styrke og accelerere deres egen udvikling indenfor bæredygtighed på samme intuitive måde, som vi i dag bruger vores iPhone – det vil sige helt uden manualer og konsulenter. Her er hvordan:

(Indlægget er bragt i Klimamonitor, september, 2023)

AI udkonkurrerer om få år størstedelen af ESG-konsulenterne – og det er en fantastisk udvikling!

En ESG-årsrapport, der mere eller mindre skriver sig selv. En daglig oversigt over dine konkurrenters CSR-aktiviteter. En real-time screening af dine kunders ønsker og krav til bæredygtighed. Og en automatisk opdatering af dine leverandørers performance på klima og menneskerettigheder.

Det er blot et lille udsnit af de mange værktøjer, som AI kommer til at understøtte tusindvis af danske virksomheder i med deres CSR-arbejde. Den teknologiske udvikling accelerer i øjeblikket – også i kombinationen AI og ESG. Jeg er overbevist om, at vi kommer til at se en udvikling, hvor AI kommer til at udkonkurrere en stor del af landets ESG-konsulenters arbejde – jeg selv inklusiv.

Ganske enkelt fordi de nyudviklede IT-systemer med kunstig intelligens som motor kan gøre jobbet hurtigere, mere effektivt og langt mere præcist end selv den dygtigste og dyreste ESG-konsulent kan i dag.

Eller sagt med andre ord: Dét arbejde en ESG-konsulent måske udfører én gang om året i en light udgave, vil AI snart kunne gøre hver nat i en full-blown udgave. Ovenikøbet gratis.

Og før nogen vil komme med indsigelser om den dårlige performance i f.eks. ChatGPT, så husk at ChatGPT blot er et spædbarn, der endnu ikke har holdt sin første fødselsdag. Forestil dig hvad den vil være i stand til som ung og som voksen.

Men hvordan ser AIs arbejde så ud i praksis? Lad os dykke ned i et fiktivt eksempel.

Slut med manuelt ESG arbejde

Jørgen er CEO i metalindustrien. Han har 200 ansatte og leverer metalkomponenter til de største vindmølleproducenter.

Indtil nu har Jørgen været nødsaget til selv, eller med hjælp fra ESG konsulenter, at lave en analyse af alle sine interessenter for at danne sig et overblik over, hvilke krav og ønsker der stilles til hans virksomhed.

I dag sker den del f.eks. ved hjælp af Google-søgninger, interviews med ansatte, kunder og ejere. Der er med andre ord meget manuelt arbejde, som han eller en ESG-konsulent udfører – typisk én gang om året hvis han er ambitiøs.

Dernæst skal han lave en risikoanalyse, som dækker hele virksomhedens værdikæde, og hvor han skal danne sig et overblik over potentielle risici for virksomheden; det kan være dårlige arbejdsforhold eller overtrædelse af skatte- eller markedsføringsregler hos underleverandørerne, som kunne kaste ham ud i en shitstorm.I dag bruges der oceaner af tid alene på denne del.

Om to-tre år vil Jørgen kunne sætte sit AI-system til at gøre arbejdet for sig. Analyserne vil blive udarbejdet, fordi AI nøjagtigt kan screene og undersøge interessenterne ud fra online-information, og AI kan lave screeningen hver nat, så Jørgen møder ind til en frisk opdatering.

Han er også nødsaget til at blive klogere på, hvilke handlinger, han skal fokusere på i sin virksomhed f.eks. via en screening af konkurrenterne. Måske er der en konkurrent, som netop er gået over til genbrugsplast, som Jørgen skal være opmærksom på – eller lade sig inspirere af. Og er der nye konkurrenter han skal være opmærksom på? Dette overblik vil i fremtiden automatisk blive præsenteret for ham, når han drikker sin morgenkaffe.

Samtidig har han behov for at vide, hvor virksomhedens fokus fremadrettet skal ligge – hvor tjener virksomheden penge? Og hvad skal virksomheden lave mere eller mindre af? I dag er også dét arbejde manuelt ved f.eks. at afholde interne workshops og udarbejde økonomiske business cases. Selv en meget dygtig leder kommer i dag til kort, når det kommer til bæredygtighed, fordi udviklingen går så stærkt, og derfor kan det i dag være svært at gennemskue, hvad der er en god forretning. AI vil snart kunne udarbejde prioriterede investeringer indenfor bæredygtighed baseret på data og tal fra offentlige kilder og lukkede databaser. Så bliver det meget nemmere og sikrere at planlægge sine bæredygtige tiltag.

Alle disse tal, indsigter og overblik vil vores fiktive case, Jørgen, kunne bruge til at lave en CSR-strategi. Han vil samtidig kunne fastholde og tiltrække kunder, fordi han konstant er opdateret med den nyeste viden om sin egen virksomhed, sine konkurrenter, ligesom han ikke skal bruge hundredtusindvis af kroner på eksterne konsulenter, som han sandsynligvis gør i dag. Og ligesom de fleste mennesker har det med iPhones i dag, bliver systemet nemt og intuitivt at bruge for langt de fleste medarbejdere.

AI er ikke en løsning, der giver et 100 procent færdigt billede af virksomhedernes CSR-arbejde. Der vil stadig være behov for menneskelig kvalificering. Men AI kan gøre 90 procent af arbejdet – hurtigere, bedre og billigere. Og det gavner både Jørgen og den grønne omstilling.

Og hvad så med os ESG-konsulenter? Vi skal støtte virksomheder dér, hvor vi som mennesker er bedst – nemlig i facilitering, forandringsledelse og alt andet, der kan skabe tryghed i virksomheden. Menneske til mennesk

Start jeres transformation idag

Skal vi også hjælpe dig i gang med den bæredygtige omstiling? 

Book et møde med grundlægger Dennis Thaagaard om en uformel snak om dine udfordringer