Hvad er CSDD?

[Placeholder]

CSDD er et direktiv (som pt. er under forhandling hos EU) som kræver, at større virksomheder skal forpligte sig til at udføre såkaldte ’due diligence-processer’ for at sikre, at deres aktiviteter ikke har negative indvirkninger på miljøet og menneskerettigheder.