Kunder / Case

AquaDjurs A/S – Det rene vand er CSR

År: 2023

Kunde: AquaDjurs A/S

Nogle gange handler det mest om at få sat ord på, hvad man gør og hvorfor. Sådan var det, da AquaDjurs indledte samarbejdet med Sustainor. CSR er faktisk kernen i det, AquaDjurs leverer, og samarbejdet med Sustainor har gjort det tydeligere for både medarbejdere, kunder og ejere, hvad virksomheden gør og hvorfor.

Arbejdet med CSR er også et element i at opnå større stolthed hos medarbejderne via bevidstheden om vores samfundsansvar og herunder hvorfor vi går på arbejde

Hjælp til strategisk CSR-udvikling

”Da jeg første gang mødte Dennis (Friis Thaagaard) på et kursus om CSR, gik det for alvor op for mig, at AquaDjurs faktisk allerede er en ren CSR-virksomhed. Ikke bare på nogle, men på alle områder af vores forretning handler det om sundt miljø,” forklarer Palle Lyngsøe Mikkelsen.

Blandt de helt konkrete nye CSR-tiltag er det besluttet at sætte en husstandsvindmølle og et solcelleanlæg op på Fornæs Rensningsanlæg.

AquaDjurs renser spildevand fra 16.150 kunder på Djursland. Årligt bliver 4,2 mio. m3 spildevand renset på Fornæs Renseanlæg. Derudover driver AquaDjurs to lavteknologiske anlæg, hvoraf det ene ligger på Anholt.  

Dennis Friis Thaagaard, direktør i Sustainor, forklarer om samarbejdet med AquaDjurs:

”Jeg hjælper AquaDjurs med den strategiske udvikling, og i deres tilfælde giver det ingen mening at dele strategien op i virksomhedsstrategi og CSR-strategi. Alt, hvad AquaDjurs arbejder med – drikkevand, spildevand og klimasikring – er forbundet med et stærkt samfundsansvar, og er altså pr definition CSR. Så det er det, vi arbejder med.”

En af de ting, samarbejdet har været centreret om, har derfor været at få sat ord på, hvad det er for et samfundsansvar, en virksomhed som AquaDjurs løfter.

”Det er vigtigt for AquaDjurs at få formuleret alle de områder, hvor de gavner samfundet. Det øger ikke alene medarbejdernes stolthed over at arbejde for AquaDjurs. Det smitter også af på det omgivende samfund lige fra private kunder til leverandører, hvis man er bevidst om, hvilke værdier, man står for og hvilken vej, man vil. Selv for et lokalt monopol som AquaDjurs giver det rigtig god mening at arbejde med CSR,” siger Dennis Friis Thaagaard.

Husstandsvindmølle og solcelleanlæg

Palle Lyngsøe Mikkelsen, der er administrerende direktør i AquaDjurs, er rigtig godt tilfreds med samarbejdet med Sustainor.

”Kemien mellem os er god, og selv om vi ikke er i mål med alt endnu, så er vi kommet et godt stykke af vejen. Dennis har samlet trådene sammen med os, og man kan sige, at hvor vi før skød med haglgevær, er vi nu blevet så bevidste og målrettede, at vi skyder med riffel,” siger Palle Lyngsøe Mikkelsen.

Det er først og fremmest bevidstheden om det nødvendige i at tænke på bæredygtighed og grøn omstilling, der er blevet tydeligere hos både medarbejdere og bestyrelse i AquaDjurs siden samarbejdet med Sustainor begyndte.

”Arbejdet med CSR er også et element i at opnå større stolthed hos medarbejderne via bevidstheden om vores samfundsansvar og herunder hvorfor vi går på arbejde. Vi arbejder løbende på at finde nye vinkler på samfundsansvaret,” forklarer Palle Lyngsøe Mikkelsen.

Kampagnen ”Fisk bruger ikke panodil”, som AquaDjurs lavede sammen med Reno Djurs og Syddjurs Spildevand, er et eksempel på det. Et andet eksempel er udvikling af formidling af viden om rent vand sammen med skoletjenesten. Her indgår AquaDjurs i undervisningen og viser skoleklasser rundt på Fornæs Rensningsanlæg, hvor de forklarer om de delikate kemiske sammenhænge mellem det, vi hælder i kloakken og det, der sker på rensningsanlægget.

”Vi skal hele tiden tænke grønt og være samfundsbevidste, men det skal også hænge sammen økonomisk. Det gør det her,” siger Palle Lyngsøe Mikkelsen. 

Også fremadrettet vil AquaDjurs samarbejde med Sustainor og have fokus på samfundsansvaret. Blandt andet har man allerede besluttet at implementere tre af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Fakta om AquaDjurs A/S

AquaDjurs producerer også knap 200.000 m3 drikkevand til 1800 kunder i den vestlige del af Norddjurs Kommune. Selskabet er en del af Vandsamarbejde Vest Djursland.

[Placeholder]

Hør hvad de siger om samarbejdet

Start jeres transformation idag

Skal vi også hjælpe din virksomhed?

Lad os tage en uformel snak om dine ønsker eller udfordringer