Jimmy Borch Tech Lead

Jimmy er ansvarlig for at lede og styre den tekniske del af Sustainor Backbone-projektet, herunder udvikling af arkitektur, teknisk design og implementering af koden. Jimmy vurderer tekniske risici og udfordringer og er ansvarlig for at kommunikere med interessenter i projektet, herunder forretningsenheden og slutbrugerne.