Want to turn CSR and sustainability from risk to opportunity?

Get the entire 25 step process in our 80-pages “Manual for your first CSR strategy” for just 5€!
Download the book now and start reading within the next 2 minutes.

Omkostninger

En af de oplagte grunde til at arbejde med CSR er selvfølgelig at spare på omkostningerne. Oftest lægger virksomheden ud med at energioptimere sine bygninger og sin drift. Først skæres på energiforbruget (fx via isolering, energiruder, LED-belysning, udskiftning af ventilationsanlæg, utætte trykluftsslanger mv). Siden omlægges energiforbruget til vedvarende energi i det omfang økonomien tillader det (fx solceller, varmepumper, solfangere, vindmøller, samt valg af nyt energiselskab med grønne løsninger).

Affaldshåndtering er et andet område, som oftest kan give omkostningsbesparelser. Ved at sortere eller fraktionere sit affald mere, kan det være billigere at komme af med affaldet, og i visse tilfælde kan affaldet faktisk sælges, og dermed skabe en fortjeneste. Det er ofte også muligt at mindske sit spild – og derved mængden af affald – ved at ændre på indkøbsmønstre, forbrugsmønstre eller produktionsmetoder. Det gælder fx med cirkulær økonomi, hvor man stræber efter at der slet ikke findes affald, men at alle ressourcer er input til en anden produktionsproces.

Hvor de ovennævnte eksempler sparer på omkostningerne samtidig med at de mindsker udledning til miljø og klima, så er det også muligt at tage et ansvar overfor mennesker og samtidig spare penge. Fx kan et højt sygefravær eller en høj omsætningshastighed af ansatte oftest skyldes dårlige arbejdsforhold – fysisk eller psykisk. Ved at forbedre disse forhold – dvs. ved at passe bedre på sine medarbejdere – kan man minimere omkostninger til sygedagpenge, rekruttering, erstatninger og tabte arbejdstimer.

Vil du vide mere om, hvordan du kan bruge CSR omkostningsbesparelser til at tjene flere penge i din virksomhed? Klik her

Share

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin