Want to turn CSR and sustainability from risk to opportunity?

Get the entire 25 step process in our 80-pages “Manual for your first CSR strategy” for just 5€!
Download the book now and start reading within the next 2 minutes.

Hvad er CSR?

Forkortelsen CSR står for Corporate Social Responsibility og oversættes oftest til virksomheders samfundsansvar. Begrebet omhandler de etiske, sociale og miljømæssige forhold i virksomhedens forretningsaktiviteter.

Sustainor definerer CSR som “virksomheders anvendelse af bæredygtighed til at styrke virksomhedens eget formål.”

Integreret i kerneaktiviteter 

Samfundsansvar er ikke blot at donere et beløb til en god sag en gang om året. Det var faktisk sådan begrebet opstod, og denne måde at forstå CSR på, kaldes i dag ofte forCSR 1.0.

Den moderne fortolkning af CSR (eller CSR 2.0 som den også kaldes) er at integrere samfundsansvar i alle virksomhedens kerneaktiviteter, så den på den ene side minimerer sin negative påvirkning på verden så meget som muligt. Og på den anden side også maksimerer den positive påvirkning af verdenen så meget som muligt. CSR skal således ses som en strategisk værktøjskasse, som hver enkelt virksomhed skal anvende individuelt.

CSR styrker den økonomiske bundlinje

Sustainor mener, at virksomheder er sat i verden for at opfylde et formål – hvilket som oftest er at tjene så mange penge som muligt. CSR er et formidabelt redskab til at optimere hver enkelt virksomheds økonomiske bundlinje.

Det er meget forskelligt fra branche til branche, og fra virksomhed til virksomhed, hvad der reelt kan betale sig at arbejde med indenfor CSR.

Meget ofte starter de fleste virksomheder med at se på muligheden for at minimere omkostningerne ved at tage et samfundsansvar – dvs. at arbejde med CSR. Dette kunne være via energioptimeringer, minimering af spild og ressourceforbrug, samt via forbedringer i de ansattes motivation og passion for at arbejde hårdt og længe for virksomheden.

Herefter er det normalt at virksomheden afdækker sine risici via CSR. Det kunne være risikoen for at miste sine bedste kunder ved ikke at leve op til deres krav om bæredygtighed. Eller risikoen ved at havne i dårlig presseomtale på de sociale medier fordi en leverandør har brugt børnearbejde. Eller risikoen for at miste sine bedste medarbejdere fordi virksomheden ikke lever op til de gængse etiske krav i samfundet.

Endelig er der flere og flere virksomheder, der anvender CSR og samfundsansvar til at differentiere sig selv overfor direkte kunder, slutbrugerne, potentielle medarbejdere eller potentielle investorer. Alle disse grupper tiltrækkes (i forskellig grad) af en stærk CSR profil – og det ved de fremsynede virksomheder udmærket.

”… virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet.”

– Europa-Kommissionen

”Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper.”

– Rådet for samfundsansvar og verdensmål

“… a corporation’s initiatives to assess and take responsibility for the company’s effects on environmental and social wellbeing.”

– Investopedia

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.”

– WBCSD

Vil du lære mere om, hvordan du kan bruge CSR i din virksomhed? Klik her

Share

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin