Want to turn CSR and sustainability from risk to opportunity?

Get the entire 25 step process in our 80-pages “Manual for your first CSR strategy” for just 5€!
Download the book now and start reading within the next 2 minutes.

Hvad er bæredygtighed?

I 1972 afholdt FN en international miljøkonference i Stockholm og dannede UNEP – FNs miljøprogram. I 1987 udgav FN den såkaldte Brundtland-rapport, som var den første til at sætte fokus på global bæredygtighed. Her defineredes bæredygtig udvikling som:

‘… udvikling, der opfylder nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne behov«. 

Dette blev startskuddet til et verdensomspændende fokus på bæredygtighed, som involverer internationale organisationer, stater, NGOer, virksomheder og privatpersoner.

En forudsætning for bæredygtighed er således, at der bliver sikret holdbare og positive resultater, der møder vores nuværende behov, uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at gøre det samme.

Et bredt begreb

Selvom mange i dag er mest kendt med den miljømæssige vinkel af bæredygtighed, så er begrebet langt større end det. Den brede og mere holistiske tilgang til bæredygtighed spænder også over en social og økonomisk bæredygtighed. Ved at inddrage alle tre aspekter ses det, hvordan verden består af mange forskellige områder, der alle påvirker hindanden.

Miljømæssig bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed tager udgangspunkt i arbejdet med klima, miljø og naturen.

Det mest italesatte område er i øjeblikket klimaproblematikken. Siden industrialiseringens begyndelse for cirka 200 år siden har vi skaffet os energi ved at afbrænde store mængder olie, kul og naturgas. Dette er energikilder, som i millioner af år har oplagret store mængder CO2 i jorden. Ved frigivelse af disse enorme mængder CO2 over en forholdsvis meget kort periode (set i geologisk perspektiv), så er den naturlige balance af CO2 blevet skævvredet. Det betyder kort fortalt at jorden og verdenshavene bliver varmere, og det forårsager en del problemer for mennesker, dyr og planter.

Herudover har den voksende befolkning samt et stigende forbrug forårsaget et voldsomt indhug i leversteder og bestande af vilde dyr. Det sker i så hastig en grad at mange dyre- og plantearter er truet af udryddelse. Vi er faktisk inde i hvad forskere kalder ”den 6. masseuddøen”. Den 5. var da dinosaurerne uddøde for ca. 65 mio år siden.

Endelig er der via vores store befolkningstilvækst og stigende forbrug også et voldsomt træk på Jordens ressourcer. Der er i dag en lang række naturressourcer, som er ved at være udtømte. Vi er dermed ved at være pressede til at tænke mere i genanvendelse – i stedet for deponi eller afbrænding af affald.

Social bæredygtighed

Interaktionen mellem mennesker. Det er kernen i social bæredygtighed. Hvordan vi respekterer hinanden som mennesker på det helt grundlæggende plan. Dette er beskrevet i de generelle menneskerettigheder. Hvordan vi lader hinanden udleve vores liv uden begrænsninger fra diskrimination og mangel på diversitet.

Den sociale bæredygtighed omhandler for virksomheder også hvordan vi behandler vores ansatte, og hvordan vores leverandører behandler deres ansatte. Dette omfatter fx ansættelsesforhold, arbejdsforhold og udvikling af kompetencer.

Endelig er der et ansvar for virksomheder for at sikre at deres produkter er sikre at bruge hos dem der køber og anvender dem.

Økonomisk bæredygtighed

Kapitalismen og den økonomiske drivkraft er kernen i vores samfundsudvikling. Vi kan ikke være i balance eller bæredygtige, hvis der ikke er en vis form for økonomisk balance i samfundet.

Det omfatter fx at virksomheder betaler skat af deres værdiforøgelse og i det relevante land eller region.

Det er også bæredygtigt når samfundsstrukturerne sikrer at alle mennesker har mulighed for at udleve deres liv – og i hvert fald ikke bliver forhindret pga. større økonomiske udfordringer. Der er en stor ulighed i verden. En vis ulighed er sundt da det skaber dynamik. Men en for stor ulighed skaber utryghed, konflikter og bevæger verden ind i en uhensigtsmæssig spiral, da det er nemmere at tjene penge når man først har penge.

Vil du lære mere om, hvordan du kan bruge bæredygtighed til at tjene flere penge i din virksomhed? Klik her

Share

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin