Want to turn CSR and sustainability from risk to opportunity?

Get the entire 25 step process in our 80-pages “Manual for your first CSR strategy” for just 5€!
Download the book now and start reading within the next 2 minutes.

FN´s Verdensmål

FN’s verdensmål, også kendt som SDG’erne, er 17 mål, der tilsammen udgør FN og medlemslandenes fælles udviklingsstrategi fra 2015 frem til 2030.

SDG står for ’Sustainable Development Goals’, som på dansk svarer til ’mål for bæredygtig udvikling’. Målene skal implementeres af alle medlemslande. Derved går FN skridtet længere end de tidligere udviklingsmål, ’The Millennium Development Goals’ (MDG), som løb fra 2000 til 2015, der kun stillede krav til de mere velstående lande. SDG’erne fokuserer – som noget nyt – også på virksomheder og organisationer. Optimalt set kan alle virksomheder således finde et eller flere verdensmål, som de aktivt vil bidrage til opfyldelsen af. Langt de fleste toneangivende virksomheder i verden er da også i fuld gang med det strategiske arbejde med SDG’erne.

Hvad indeholder målene?

De 17 nye verdensmål dækker alt fra mål om at afskaffe fattigdom (mål 1), stoppe sult (mål 2) samt at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8) til målsætninger for ansvarligt forbrug og produktion (mål 12). Nogle af målene henvender sig således mere mod udfordringerne i de fattigere lande end andre. Nogle af målene implementeres bedst via offentlige indsatser, ligesom adskillige af målsætningerne behøver direkte handling fra virksomheder for at kunne nås. De fleste mål skal dog nås i fællesskab.

De 17 verdensmål

1. Afskaf fattigdom

Afskaf fattigdom i alle dens former overalt.

2. Stop sult

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug.

3. Sundhed og trivsel

Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre.

4. Kvalitetsuddannelse

Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle.

5. Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder.

6. Rent vand og sanitet

Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle.

7. Grøn energi

Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

9. Industri, innovation og infrastruktur

Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation.

10. Mindre ulighed

Reducer ulighed i og mellem lande.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Fremme bæredygtigt forbrug og produktion.

13. Klimaindsats

Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger.

14. Livet i havet

Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer.

15. Livet på land

Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer.

17. Partnerskaber for handling

Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene.

Denne oversigt afspejler målenes overordnede temaer, men under hvert mål er der også en række delmål, 169 for at være præcis.

Hvad kan virksomheder bruge verdensmålene til?

De 17 verdensmål kan bruges, når virksomheder skal udvikle deres CSR-strategi, ved at fokusere indsatser inden for en eller flere af verdensmålene. På den måde kan virksomhedens CSR-arbejde strategisk planlægges, så det tilpasses den globale dagsorden med verdensmålene.

Derudover kan målene bruges til at synliggøre, at virksomheden tager bæredygtighedsdagsordenen alvorligt og påtager sig et samfundsansvar ved at hjælpe med at løse nogle af de udfordringer, verden står overfor nu og de næste mange år frem.

Hvordan gør man?

Alle 17 mål er noble og konstruktive. Det vil dog ikke være relevant for alle virksomheder at arbejde med alle mål. Man skal som virksomhed udvælge de mål og delmål, som giver mening.

Forud for udvælgelsen vil man typisk lave en række analyser, som kan belyse, hvilke dele af samfundet virksomheden påvirker negativt og positivt nu eller i fremtiden. Det vil typisk være her, virksomheden skal lede efter sit eller sine verdensmål. Valg af verdensmål kommer derfor oftest til at ligge tæt på virksomhedens formål eller mission.

Vil du lære mere om, hvordan du kan bruge de FN’s Verdensmål til at tjene flere penge i din virksomhed? Klik her

Share

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin