Want to turn CSR and sustainability from risk to opportunity?

Get the entire 25 step process in our 80-pages “Manual for your first CSR strategy” for just 5€!
Download the book now and start reading within the next 2 minutes.

power station, smoke, smog

De globale udfordringer

Befolkningstilvækst

Der kommer flere og flere mennesker på kloden. Over en periode på ganske få århundreder er vi vokset fra få hundrede millioner til i dag tæt på 8 milliarder. Og eksperterne fremskriver befolkningstallet til 9-10 milliarder, inden det vil stabilisere sig eller falde om ca. 30 år.

De største miljøudfordringer

Med de mange mennesker på jorden kommer der et større pres på Jorden og dermed også en del globale udfordringer, som for eksempel:

 • udryddelse af dyre- og plantearter (også kaldet biodiversitet)
 • forurening
 • klimaændringer og global opvarmning
 • mangel på naturressourcer
 • mangel på rent drikkevand

Dette bliver forstærket af at vi heldigvis får det bedre og i gennemsnit bliver mere velhavende. Dermed øger vi jo også vores materielle forbrug.

De største sociale udfordringer

At vi er så mange mennesker på Jorden giver også udfordringer blandt os mennesker. De største sociale udfordringer er:

 • meget ulige fordeling af velfærd
 • diskrimination af mennesker
 • korruption

Denne liste – og en del andre problemer – kalder man for globale udfordringer, da de går over landegrænser og påvirker alle menneskers livskvalitet i dag og endnu mere i fremtiden.

Hvem kan løse dem?

Der er en generel konsensus om, at de globale udfordringer er reelle, og at de udgør at alvorlig trussel mod menneskehedens fortsatte beståen – eller i hvert fald en trussel mod videreførelsen af vores livsstil og livsstilsgoder i fremtiden. Derfor er der også et voldsomt og stigende fokus på at finde løsninger på de globale udfordringer.

Et samfund kan beskrives med følgende elementer:

 • myndigheder og politikere
 • ddd
 • erhvervslivet

Der er en generel enighed om, at alle tre parter er en del af løsningen.

Politikere opsætter nye lovkrav og retningslinjer, og myndighederne implementerer disse lovkrav.

Civilsamfundet kommer med nye ideer, implementerer nye løsninger, og holder lovgiverne og virksomhederne i ørerne, så de handler fornuftigt.

Endelig opfører virksomhederne sig samfundsansvarligt, så de bidrager mindst muligt til at gøre de globale udfordringer større (fx mindre forurening –  doing less bad). Og de medvirker i bedste fald til at løse de globale udfordringer (doing good.). På den måde opstår et fælles ansvar for at løfte de udfordringer vi lige nu står overfor.

Det er Sustainors meget faste holdning, at virksomheder er sat i verden for at opfylde virksomhedens eget formål. Hvilket typisk er at tjene penge. Vi tror på, at the business of business is business, som Milton Friedman sagde i 1970. Der er så heldigvis masser af muligheder for at tjene penge på at opføre sig samfundsansvarligt. Ja, som tiden går vil der ikke mere være plads til virksomheder, der ikke tager et grundlæggende samfundsansvar.

Vil du vide mere om, hvordan du kan bruge globale udfordringer til at tjene flere penge i din virksomhed? Klik her

Share

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin